Helseforsikring

Helseforskrifter - Bedrift

Muskel- og skjelettplager fører til nedsatt produktivitet, økte utgifter og høyere sykefravær.

Muskel og skjelettdiagnoser er den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd. Denne gruppen lidelser stod for 40,7 prosent av antall sykefraværsdagsverk og 36,2 prosent av alle sykefraværstilfeller i 2. kvartal 2011. Dette tilsvarer en nedgang på henholdsvis 0,7 og 0,6 prosentpoeng sammenliknet med 2. kvartal 2010.

Det blir stadig vanligere med plager som stiv nakke, hodepine, musarm, tennisalbue, ryggsmerter etc. Hovedårsakene er mye stillesittende arbeid, dårlig ergonomi, monotone arbeidsoppgaver, stress osv. Dette koster bedriftene store summer årlig i form av høyt sykefravær, dårlig arbeidsmiljø og mindre effektivitet.

En undersøkelse SINTEF har gjort for NHO viser at en ansatt som er borte fra jobben koster gjennomsnittlig 2600 kroner pr sykedag! Det er med andre ord mye penger for bedriften å spare ved å få sykefraværet ned.

 

Har din bedrift helseforsikring?

Alle de store forsikringsselskapene som i dag tilbyr helseforsikring kan dekke behandling hos naprapat. Antall behandlinger varierer fra 6 til 24 behandlinger i året.

Om du har helseforsikring gjennom jobben, tar du bare kontakt med forsikringsselskapet som i sin tur sender oss en betalingsgaranti. Dermed kan vi fakturere forsikringsselskapet direkte og du slipper å tenke på betaling og refusjon. Vi kan hjelpe deg å fylle ut nødvendige skjemaer ved behov.

Dersom bedriften ikke har en slik forsikring, kan bedriften inngå avtale med Rygg & Ledd Klinikken. En slik avtale vil kunne innebære at bedriften dekker hele eller deler av behadnling for de ansatte. Behandling kan foregå ved klinikkene våre eller i bedriftens egne lokaler. Vi kan også komme til arbeidsplassen og tilrettelegge hver enkelt arbeidsplass ergonomisk.

 

Hva kan Rygg & Ledd Klinikken bidra med:

  • Finne årsaken til skaden/belastningsskader
  • Behandling av eventuelle belastningsskader
  • Ergonomisk gjennomgang av arbeidsplassen og individuell tilpasning av den enkeltes arbeidsplass.
  • Informere om forebyggende tiltak
  • Råd og veiledning om trening og hjemmeøvelser
Vi skreddersyr løsning for nettopp deres bedrift!
Mennesket er bedriftens viktigste ressurs.